A-betong - hjem

Hydrauliske renner

Maksimum leveringshøyde på levering 9 meter fra bilen er 1 meter over bakkenivå der bilen står. Den hydrauliske renna kan levere i rett linje fra betongbilen, både rett bakover og inntil 90 grader begge sider bak bilen.

Ta kontakt med oss for opplysninger om denne biltypen disponeres lokalt på din betongfabrikk.