A-betong - hjem

Vi disponerer betongpumper (tårnpumper)

En tårnpumpe har en normal størrelse på 28-53 meter. I tillegg kan det skjøtes på med rør og/eller slanger. Rekkevidden på denne måten kan normalt økes med 40-50meter. Ved behov av lengre slangutlegg og vanskelig byggeplass tilkommer hjelpemann.

Ved bestilling må det opplyses om eventuelle behov for ekstra rør/slanger/annet ønsket utstyr. Tårnpumper trenger et meget stabilt underlag og en romslig riggplass.

Ta kontakt med lokal betongfabrikk for informasjon om hvilke typer pumper som er disponible.